Πάνος Δρούγκας, ιδρυτής και διαχειριστής.

Ο Πάνος Δρούγκας έχει πτυχίο Χημικού από το Πανεπιστήμιο της Παβίας (ΙΤ), όπου και εξειδικεύτηκε στη Φυσικοχημεία μέσα από εκτεταμένη έρευνα & μελέτη των μηχανισμών που διέπουν τις πολύ εξώθερμες και αλυσιδωτές αντιδράσεις (Combustion Synthesis).

Διαθέτει πολυετή και σημαντική εμπειρία στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα της χημικής βιομηχανίας.

Αρχικά, εργάστηκε για 3 ½ χρόνια ως Product Manager του κλάδου χημικών στην Εταιρία Π. Μπακάκος ΑΕ όπου και συνεργάστηκε στενά με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής χημικών όπως οι Acros-Fisher, Carlo Erba, JT Baker, Mallinckrodt και Merck.

Πριν ιδρύσει το 2007 την 3S, διετέλεσε Country Manager της Sigma-Aldrich Ελλάδος και από αυτή τη θέση εξυπηρέτησε την επιστημονική κοινότητα για σχεδόν μια δεκαετία.

Κατά την μακρόχρονη άσκηση των καθηκόντων του από θέσεις ευθύνης, εμβάθυνε και διεύρυνε τη γνώση του στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της αποθήκευσης και διανομής επικίνδυνων χημικών και μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξειδικεύεται αδιάλειπτα σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την ασφαλή διαχείριση τους.

Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.