Έχοντας επίγνωση της σημασίας του ρόλου μας ως συμβούλου στα ευαίσθητα θέματα που άπτονται της ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων χημικών -σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους-, επικαιροποιούμε αδιάλειπτα τη γνώση μας στους τομείς που σας αφορούν και εξελίσσουμε διαρκώς τις επαγγελματικές μας ικανότητες.

Αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης έργου που χρησιμοποιούμε στο cloud και ευέλικτες πρακτικές επικοινωνίας, μοιραζόμαστε τις γνώσεις και την εμπειρία με τους πελάτες μας, καθοδηγούμε την ομαδική συνεργασία υψηλών επιδόσεων και διευκολύνουμε την επίτευξη των κοινών στόχων μας.

Προκειμένου δε να παρέχουμε τα υψηλής ποιότητας παραδοτέα για τα οποία δεσμευόμαστε, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία υλοποίησης έργων:

Βήμα 1 - Προσδιορισμός αναγκών: Αρχικά αναλύουμε την τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης του Οργανισμού σας, με σκοπό να προσδιορίσουμε με ακρίβεια, όλα τα βασικά νομοθετήματα και κρίσιμες διατάξεις που εφαρμόζονται στη περίπτωση σας.

Βήμα 2 - Προδιαγραφές παραδοτέων: Στη βάση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το βήμα 1, εκπονούμε μια τεκμηριωμένη αναφορά, προδιαγράφοντας τα παραδοτέα που δύνανται να καλύψουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για:

  • την κάθε κατηγορία προϊόντος και
  • το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του που σας αφορά

Η αναφορά μας αυτή, περιέχει τα δεδομένα για να λάβετε τις τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη εναρμόνισης του οργανισμού σας, με τους κανονισμούς που σας αφορούν.

Βήμα 3 - Καθορισμός στόχων: Παρέχουμε συνεχόμενη εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό σας, δημιουργούμε ομάδες εργασίας και αποφασίζουμε από κοινού:

  • τις εργασίες προς ολοκλήρωση
  • το χρονοδιάγραμμα και
  • τους στόχους προς επίτευξη

Βήμα 4 - Συνεργασία ομάδας: Δημιουργούμε, εξελίσσουμε και συντηρούμε για λογαριασμό σας, τελευταίας τεχνολογίας "extranet" (δηλ. έναν κοινό και ασφαλή χώρο στο cloud), όπου μπορούμε να συνεργαστούμε με ασφάλεια από παντού, για να αναπτύξουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τα παραδοτέα της εναρμόνισης.

Βήμα 5 - Ανάπτυξη δυνατοτήτων: Αναπτύσσουμε εξατομικευμένες εφαρμογές στο κοινό μας περιβάλλον εργασίας όπου χρειαστεί, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες εναρμόνισης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της πολυπλοκότητας και τα αποτελέσματα έρχονται γρήγορα, χωρίς κόπο και λάθη.

Βήμα 6 - Δημιουργία προστιθέμενης αξίας: Εργαζόμαστε συνεχώς στο παρασκήνιο για να ελαχιστοποιήσουμε την απόσπαση της προσοχής σας από τις κύριες δραστηριότητες σας, στοχεύοντας να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε κάθε πτυχή της συνεργασίας μας.

Βήμα 7 - Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα: Καθοδηγώντας σας βήμα-βήμα στην επίτευξη εναρμόνισης με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων διατάξεων, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού σας.

Βήμα 8 - Γινόμαστε ο συνεργάτης της επιλογής σας: Επειδή εξειδικευόμαστε στη ''Διαχείριση των Επικίνδυνων Χημικών σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους'', μπορούμε να υποστηρίζουμε κάθε νέα ανάγκη σας μέσα από ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων.
Πετυχαίνοντας από κοινού τις οικονομίες κλίμακας για να μειώσουμε δραστικά το κόστος της εναρμόνισης, στοχεύουμε να γίνουμε και να παραμείνουμε διαχρονικά ο συνεργάτης της επιλογής σας!

Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.