Υπηρεσίες REACH

Στην 3S παρακολουθούμε την εξέλιξη του κανονισμού REACH από την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης. Μπορείτε να στηριχθείτε σε έναν έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργάτη ικανό να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας και να παραμείνετε επικεντρωμένοι στο κύριο αντικείμενό σας δίχως να πρέπει απαραίτητα να εξοικειωθείτε με τον ογκώδη και σύνθετο κανονισμό.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Συμβουλές σε όλα τα θέματα του κανονισμού που σας αφορούν
  • Συντονισμός της επικοινωνίας σας με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις αρχές
  • Σύνταξη του φακέλου καταχώρισης στο IUCLID
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.