Η πολύχρονη διεθνής εμπειρία και εξειδίκευση μας στη διαχείριση των επικίνδυνων χημικών, σε συνδυασμό με τεχνολογίες αιχμής που αξιοποιούμε στο cloud, μας επιτρέπουν να:

  • Υποστηρίζουμε συστηματικά και αποτελεσματικά τις προσπάθειες εναρμόνισης των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα χημικών προϊόντων, με τις διατάξεις των νομοθετημάτων που τις αφορούν.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Αναθεώρηση/επικαιροποίηση των καθιερωμένων διαδικασιών σε κάθε σημαντική αλλαγή που τις επηρεάζει
  • Αδιάληπτη τεχνική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε οι δυσνόητες νομοθετικές απαιτήσεις να απλοποιηθούν και να μετατραπούν εύκολα και γρήγορα σε εργασίες ρουτίνας
  • Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ομάδων πριν από κάθε αλλαγή των κανονισμών ή ενόψει νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που την απαιτούν

Επιπλέον, σχεδιάζουμε/υλοποιούμε/συντηρούμε για λογαριασμό σας λύσεις που αξιοποιούν βάσεις δεδομένων στο cloud και λειτουργούν απρόσκοπτα με τα συστήματά σας.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την εύκολη εναρμόνιση του Οργανισμού σας με τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της χημικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας που καθιστά βιώσιμη την ανάπτυξη του.

Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.