Ευρωπαϊκά Κέντρα Δηλητηριάσεων

Σύμφωνα με το παράρτημα VIII του κανονισμού CLP, όταν διαθέτετε ορισμένα επικίνδυνα προϊόντα (μείγματα) στην αγορά της ΕΕ, πρέπει να παράσχετε πληροφορίες στους αρμόδιους εθνικούς φορείς του Κράτους Μέλους στο οποίο πωλείται το προϊόν, με σκοπό την αξιοποιήση τους στην διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας που σχετίζονται με έκθεση σε αυτά.

Οι απαραίτητες πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις παρακάτω προθεσμίες:

  • 1η Ιανουαρίου 2020 για τη χρήση των καταναλωτών,
  • 1η Ιανουαρίου 2021 για επαγγελματική χρήση και
  • 1η Ιανουαρίου 2024 για βιομηχανική χρήση

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε προετοιμάζοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή και ενημέρωση των κοινοποιήσεων σας.

Παραδοτέο: "Υποβολή σε Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων"

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2020 | 3s-chem.gr All rights reserved.